Успешен Ecommerce
Нелсън Борисов

Нелсън Борисов

Нелсън Борисов

Нелсън Борисов

11 Основни Бизнес KPI за Успешен Ecommerce

Над 80% от стартиращите онлайн бизнеси се провалят поради факта, че не изготвят бизнес план, не анализират пазарът на който ще продават продуктите или услугите си, не си поставят бизнес и маркетингови цели и не калкулират предварително и правилно крайната цена на която ще продават и която да покрива всички необходими разходи на бизнеса.

В тази видео-статия ще разгледаме и ще дадем дефиниция на основните Business KPI:

 • Price;
 • Cost;
 • COGS (Cost of Goods Sold);
 • Margin;
 • Cross Margin;
 • Total Margin;
 • Market Size;
 • Market Share;
 • Sales;
 • Revenue;
 • Profit.

 

След като се запознаем с тези метрики, ще ви покажа как в 5 стъпки можете да калкулирате всички тези метрики, така че да може да си:

 • определите цената на продукта / услугата;
 • предвидите всички разходи;
 • на база цифрите изградите стратегия;
 • заложите цели за завоюване на пазарен дял;
 • и т.н.

Харесали ти статията?