SEO 2.0

Какво включва услугата?

1. Детайлен технически одит на сайта
Детайлен анализ на сайта, чрез който се откриват сериозни проблеми и такива, които са невидими с просто око. Одитът се състои от проверка на: ➡ Структурата на сайта, ➡ Вътрешен анализ, ➡ Анализ на съдържанието, ➡ Интеграция с търсачки и социални мрежи, ➡ Внедряване на системи за мониторинг и анализ.
2. Анализ на конкуренцията
Подробен анализ на уебсайтовете на ТОП 5 конкурентите по следните критерии: ➡ Структура на уебсайта; ➡ Текстова релевантност; ➡ Линк профил.
3. Събиране на семантично ядро
➡ Проучване и събиране на релевантни ключови думи; ➡ Клъстеризиране на събраните ключови думи;
4. Проектиране на структура на сайта
На база събраното семантично ядро се изготвя структурата на сайта, която обхваща: ➡ Категории; ➡ Подкатегории; ➡ Филтри; ➡ URL’s.
5. Изграждане на стратегия и план за работа
След всичко направено до тук, вече сме събрали необходимите данни, съставяме стратегия, оправяме грешките октирити в процес на одита, определяме приоритетните задачи и изготвяме план за работа.
6. Увеличаване на външната линк маса (линк билдинг)
Търсене на качествени донори от конкретната ниша за изграждане на линк билдинг и изготвяне на стратегия за периода на внедряването им и съставяне на технически задания за изпълнението им.
7. Работа с content фактори
➡ Проверка на текстовата релевантност на сайта; ➡ Изготвяне на технически задания за разписване на текстове.
8. Технически контрол и Мониторинг
➡ Поддържане на мета информацията; ➡ Изтриване и затваряне на целеви страници, които са били отворени за индексация; ➡ Контрол за преоптимизация на заглавия; ➡ Мониторинг на броя налични страници в индекса; ➡ Мониторинг и контролиране на ключови показатели, които влияят върху оптимизацията; ➡ Мониторинг над състояните на сайта и промяната в класирането му в SERP; ➡ Мониторинг над състоянието и качеството на линк донорите; ➡ Препоръки за подобряването на потребителското поведение на сайта.
Previous
Next

За какъв тип сайтове е подходяща тази услуга?

КОРПОРАТИВНИ САЙТОВЕ

ОНЛАЙН МАГАЗИНИ

НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ

Още Услуги

Research Results

Download .pdf

Контакти

Дипломиран Дигитален Маркетолог съм и имам професионален опит малко над 3 години.

Какво трябва да знаем, преди да поръчаме SEO 2.0 услуга?

SEO знаци

Трябва да сме наясно, че това е постоянен процес, който изисква време. Първите видими резултати ще се усетят най - рано 6 месеца след започване на работа по проекта, ако се изпълняват и внедряват на време, всички разписани технически задания. Съществото на SEO е съвкупност от анализ, разписване и внедряване на технически задания, за това е необходимо да имате програмист или добре запознат човек с материята, който да внедри коректно техническите задания, които ще му бъдат предоставени.

Направи запитване

Като натиснете бутона "Изпрати" по долу, вие се съгласявате и ни разрешавате да съхраняваме и обработваме предоставената по горе лична информация, за да ви предоставим исканото съдържание.